ÖTÖDIK MEGBESZÉLÉS
2012-04-12 04:01:32

 

 

Ötödik megbeszélésünket 2012. április. 11-én tartottuk. 

Napirendi pontok:

  • Tanulási zavarok rendszere a Kompetencia alapú programcsomag szellemében
  • Egyéni fejlesztési tervek készítése - Kapcsolat a Nevelési Tanácsadóval
  • Játékötletek képességfejlesztési területek szerint

 

Felmérések bizonyítják, hogy az iskolás gyermekek 10-15%-a problémákkal küzd, nehezebben teljesítenek társaiknál, nehézséget jelent számukra  az írás, olvasás, számolás technikájának elsajátítása. Pedig ezek a gyermekek ép értelmi képességekkel rendelkeznek, mégis tanulási zavarral küzdenek. A zavar előjelei már óvodáskorban jelentkezhetnek.

Éppen ezért fontos, hogy helyesen értelmezzük és átlássuk a tanulási zavar fogalmát és lehetőségeinkhez mérten segítsük a lemaradással küzdő gyermekek fejlődését.

A Kompetencia alapú programcsomag egyik nagy témaköre az "Inkluzív pedagógia." Célként határozza meg, hogy "a speciális szükségletű gyermekek léte, nevelése illeszkedjen az óvodai nevelés egészébe."

 

A befogadó pedagógia szerint: "..mindenki más, a teljesen >átlagos< gyerek is."

 

Irodalom ajánló:

  • Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez – Életpálya-építés
  • Labáth Ferencné: A sajátos nevelési igényű gyermekek helye, szerepe a kompetencia alapú programcsomag bevezetése, alkalmazása során (77.o.)
  • Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez I. (magatartászavar esetén) – Óvodai nevelés

  • Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez II. (részképességzavar esetén) – Óvodai nevelés

  • Pinczésné dr. Palásthy Ildikó: Tanulási zavarok, fejlesztő gyakorlatok

  • Sófalvi Sándor: A szenzomotoros integrációs terápiáról

 

 

 

Szöginé Nádasy Márta

Kmk. vezető