HARMADIK MEGBESZÉLÉS
2012-12-02 08:30:23

 

2012. november 29-én tartottuk a harmadik összejövetelünket, idén az utolsót.Téma: A programcsomag elemeinek beépítése II.

 

Az előző alkalommal összeállítottunk egy hagyományos éves anyaggyűjtést. A mai napon minden hagyományos témához hozzárendeltünk egy témát a tématerv javaslatokból.

Mindenkit dícséret illet, mert felkészülve érkezett. A vállalt modult áttanulmányozta és  a témáiból kiválogatta a számára szimpatikusakat és felhasználhatóakat.

Fontosnak tartottam még ezen a megbeszélésen Körmöci Katalin gondolatait megosztani a munkaközösség tagjaival, az óvónői szemléletváltással, az újabb, eredményesebb módszerek alkalmazásával  kapcsolatban.

A modulok áttanulmányozása során mindenki észrevehette, hogy a tématerv javaslatok valamilyen tevékenységet, játéklehetőséget, megfigyelést, kísérletet, problémahelyzetet tartalmaznak. A megújulás eszköze a problémaközpontú ismeretnyújtás, a felfedeztető ismeretszerzés, a tevékenységen alapuló fejlesztés. Mindig a gyermek érdeklődésére és cselekvésére, előzetes tudására, tapasztalataira kell, hogy épüljön az ismeretanyagot is tartalmazó tevékenységrendszer.


 

Mi a feladatunk:

- Előkészítő, koordináló, szervező tevékenység óvodán belül és kívül.

- Eszköz- és tevékenység feltételek megteremtésének és biztosításának előkészítése.

- A gyermek előzetes tapasztalataira építő magatartás.

- A gyermekekkel való együttműködés.

- Ösztönző, problémaszító, problémamegoldást elősegítő hozzáállás, gondolkodtató kérdéskultúra.

- A szülőkkel való együttműködés elősegítése.

- Biztosítani a tevékenységbe integrált műveltségtartalmak kibontásának lehetőségét.

 

Gondolkodásra késztető kérdések pl.:

- Mi a lényege?

- Mi a legfontosabb?

- Mit veszel észre, ha összehasonlítod?

- Mit állapíthatunk meg?

- Mi mindent lehetne elmondani róla?

- Mire lehet következtetni?

- Miért gondolod?

- Mi az oka?

- Honnan tudod, hogy…?

- Hogyan bizonyíthatjuk?

- Ki tudnád találni?

- Mi történik, ha…

- Mi történne, ha…

- Egyet értesz vele?

- Biztos vagy benne,

- Te hogy gondolod?


Módszerek

- Megfigyelés                                     kétely ébresztés

- Vizsgálódás                                    buzdítás

- Kutakodás                                      elmesélés

- Próbálgatás                                     provokálás

- Kipróbálás                                      elismerés

- Kísérletezés                                     elmesélés

- Vita, vélemény, tanakodás              provokálás

- Hitetlenkedés                                  bemutatás

- Magyarázatra késztetés                   bátorítás

- Vitára késztetés                              elismerés

 

Pedagógus szerep:

- Ösztönző

- Tanácsadó

- Kezdeményező

 

Szervezés:

 

- Egyéni tevékenység

- Egyénre szabott tevékenység

- Kötetlen, kínált tevékenység

- Páros, csoportos, mikrocsoportos munkaforma

 

Tanulási forma:

- Gyakorlati probléma és feladatmegoldás, gyermekei kérdésekből, kíváncsiskodásból kibomló vizsgálódások

- Kötetlen, felkínált tevékenység, tevékenységekben kihasznált tanulás

Tartalmi megjelenítés:

- Projekt, témakör tervezése

- Élménykörbe, ünnepkörbe ágyazás

- Évszakra tervezés, tematikus tervezés

- Hagyományok köré tervezés problémába ágyazottan, játékba ágyazottan, elfoglaltságokba ágyazottan…


Szöginé Nádasy Márta

Kmk. vezető